Verandering btw-tarief 6%

Vanaf 12 februari moet uw woning ouder zijn dan 10 jaar om te kunnen genieten van het verlaagd btw-tarief van 6%.

Voordien was de voorwaarde dat uw woning ouder was dan 5 jaar.

Er is een overgangsmaatregel voorzien voor wie nog een overeenkomst afsluit op ten laatste 11 februari 2016 en deze overeenkomst, ondertekend door uzelf en de aannemer, voor 11 februari 2016 bezorgt aan het btw-kantoor van de aannemer. Dit voor renovatiewerken die uitgevoerd worden tot 31 december 2017.

De volledige tekst is raadpleegbaar op:

http://financien.belgium.be/sites/default/files/downloads/112-btw-verbouwen-woning-20151204.pdf